پاورپوینت زوج درمانی به شیوه ایماگوتراپی (تصویرسازی ارتباطی)

پاورپوینت زوج درمانی به شیوه ایماگوتراپی (تصویرسازی ارتباطی)

پاورپوینت زوج درمانی به شیوه ایماگوتراپی (تصویرسازی ارتباطی)

این پاورپوینت حاوی 36 اسلاید درزمینه آموزش زوج درمانی به شیوه ایماگوتراپی است. اهم مطالب این پاورپوینت عبارتند از: 

آموزش مفاهیم نظریه

ارائه تمرین های کاربردی

کاربرگ های مفید برای جلسات زوج درمانی


اینجا هم مشاهده کنید