پاورپوینت تکنیک های درمان شناختی- رفتاری کودکان

پاورپوینت تکنیک های درمان شناختی- رفتاری کودکان

پاورپوینت تکنیک های درمان شناختی- رفتاری کودکان

دراین پاورپوینت ( 51 اسلاید ) تکنیک های درمان شناختی کودکان شامل مراحل خودبازبینی، درجه بندی احساسات، خودبازبینی رفتاری، سلسله مراتب ترس، خودبازبینی شناختی، بازسازی شناختی، رویارویی ، کاهش فشار روانی و ذهن آگاهی درقالب بازی درمانی ارائه شده است. بازی ها عبارتند از:

کارت نشانه ها،

دوز بازی،

حقه های پلید،

تاج افکار،

گردن بند مقابله،

پرتاب های آتشین،

مگس را بکش،

اثردست روی قلب،

بالا بالا و دور،

ترس من را بایگانی کن

قطب نمای احساسات

و ...